Sunday, 27/11/2022 - 19:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

Nguyễn Phúc, ngày  02 tháng 5  năm 2019

A- Đánh giá công tác tháng 4

I. Đã thực hiện và hoàn thành  

1. Dạy & học đã hoàn thành chương trình các tuần 30,31, 32,33.

2. T/h Kế hoạch Ôn tập KT- ĐG cuối năm học theo tiến độ; nhiều Đ/c GV đã chủ động dạy bù CT. T/h KH nghỉ lễ 10/3; 30/4 - 01/5 an toàn, đúng lịch.

3. Phát động, tích cực thi đua đợt 6: C/m Ngày 30/4, 1/5. 15/5, 19/5 và chuẩn bị TK năm học.

4. Công tác chuyên môn :

- Chủ động bảo đảm tiến độ thực hiện Ch.trình. BGH đã Kt ĐGNLSP GV, sẵn sàng đón đoàn KT toàn diện, thi đua cuối năm.  

- Thực hiện có hiệu quả KH Ôn tập KT đánh giá cuối năm, thi thử vào L10 cho học sinh lớp 9.

- Thống nhất việc Ôn tập, ra Đề KT, Đánh giá nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu KH đã duyệt.

- Tiếp tục bồi dưỡng - phụ đạo HS. Hoàn thành Bổ xung số liệu điều tra PCGD.

- Rà soát mức độ đạt / chưa đạt và thực hiện KH nâng cao chất lượng, bổ xung HSMC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, kết luận của biên bản, Bc ĐGN  .

5. Công tác Lãnh đạo - quản lý:

 -  Chỉ đạo, hỗ trợ  việc tham gia thi Bí thư chi bộ giỏi, T/c nghỉ lễ (10/3 âm & 30/4 - 01/5).

 - Kiểm tra đôn đốc t/h các KH đã triển khai, dự giờ ĐG NLSP Gv.

-  Chuẩn bị cho Xét tốt nghiệp THCS – Tư vấn việc thi vào lớp 10 gắn với phân luồng Hs. Chuẩn bị  KTĐG tổng kết năm học; Định hướng công tác Hè & Tuyển sinh 2019.

6. Bổ xung, bảo đảm CSVC, TBDH. Giữ vững kỷ cương NN, Bảo đảm ANTT, VSMT- ATTP, cam kết nói không với BLHĐ, phòng chống đuối nước & bệnh Xuân – Hè, an toàn khi mưa lũ.

7. Bảo đảm công tác HCVP. Hoàn thiện HSSS, t/h theo đúng hướng dẫn của BHXH Tp và PGD về BHYT học sinh 2019. Tuyên truyền về tinh giản biên chế theo nghị định 108 & 113.

II. Hạn chế yếu kém cần khắc phục

1- Tinh thần thi đua; ‎Ý thức xây dựng tập thể có người, có lúc còn chưa cao.Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác tích cực ở một số Hs cần chú ý RL hơn.

2- Một số GV chưa thực sự tích cực sử dụng ĐDTBDH. Công tác chuẩn bị cho Hs ôn tập để chuẩn bị cho KT cuối năm, thi thử vào 10 đã tuyên truyền tốt nhưng cần hiệu quả hơn.

3- Việc chăm lo XD văn hóa, nét đẹp nhà trường, tổ ấm công đoàn, tinh thần tương thân tương ái cần sâu sát và hiệu quả hơn. BGH dự giờ ĐGNLSP  đối với GV chưa đạt chỉ tiêu KH.

 

B- Kế hoạch tháng 5/2019

I.Những hoạt động trọng tâm trong tháng 5 / 2019

1.KẾ HOẠCH THỜI GIAN :

- Dạy – Học tuần 34, 35, 36,37: Từ 02 đến 25/5, riêng Lớp 9 đến 18/5

- Xét tốt nghiệp THCS 13 -15/5.

- Hoàn thành Chương trình (lớp 678) tuần 37: 25/5.

- Đánh giá, Bình xét, Thi đua - Khen thưởng; Tổng kết, Họp phụ huynh; Hoàn thành & nộp báo cáo về PGD&ĐT: từ 16 đến 28/5

+ Lễ tổng kết - Bế giảng & trả hồ sơ lớp 9: 25/5

+ Tham gia Giám sát KT lớp 5 theo KH của PGD ( 03 GV tại:  NP 1 gv và HT 2 gv , ngày …  )

* Kiểm kê, Bàn giao CSVC;  Triển khai Kế hoạch hè 2019 - định hướng cho năm học 2019-2020, chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 6: từ 18/5 đến 31/5

2. Kiểm tra kỳ II & đánh giá cuối năm học: T/h Kế hoạch CM sẽ triển khai cụ thể. Lưu ý:

+ Học sinh toàn trường được đánh giá: theo CV 4669; CV 1392 của Bộ GD (và các nội dung đã triển khai)

+ Đối với NV, GV, CBQL: Đánh giá theo Chuẩn, thực hiện theo các quy định hiện hành, (có hướng dẫn & KH chi tiết)

+ Tự đánh giá của nhà trường: Theo TT42, CV 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Bộ về tự ĐG & kiểm định chất lượng : Đã nộp (Y/c rà soát sắp xếp HSMC cho chuẩn và thuận tiện)

3.Bình xét, thi đua, Tổng kết, Tuyên dương khen thưởng

- Bình xét: T/chức Họp xét kết quả HT, NL, PC của Hs: Lớp 9: 11- 13/5. Lớp 678: từ 18-21/5.

Xét thi đua của Cá nhân TT + hoàn thiện Hồ sơ thi đua : 21-22/5.

- T/chức Lễ Tổng kết - Bế giảng + tuyên dương khen thưởng : thứ 6 ngày 24/5 (có thể 25/5)

- T/chức họp Phụ huynh cuối năm học:  ngày 25/5

- Chia tay Lớp 9: Chiều 24 (hoặc 25)/5

- Nộp Báo cáo về PGD:  theo lịch của PGD (xong trước 28/5)

4. Thống kê số liệu cuối năm:

(Các cá nhân theo chức trách nhiệm vụ phải bảo đảm chính xác và hoàn thành trước 21/5)

5. Xét tốt nghiệp và công tác hè 2019  

- Xét TNTHCS : Theo lịch & Quy chế xét TN: 13-15/5

* Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho Hs lớp 9: TỪ 01/4 ĐẾN 25/5/2019 (KH đã T/ khai)

-  Lập KH công tác hè: Lịch nghỉ hè, Bàn giao Hs về địa phương, H/ứng tháng HĐ vì trẻ em

- Lập KH tuyển sinh lớp 6 + T.chức ôn tập trong hè 2019: ( theo HD của PGD, có kế hoạch chi tiết, sẽ thông báo sau).

* KH tham quan du lịch: (sẽ xin ý kiến toàn thể CBGVNV)

6. Hành chính, Tài chính – Tài sản – CSVC

- Hoàn thành các Hồ sơ, sổ sách, báo cáo theo quy định. (Chú ý: Bc thu - chi các khoản XHH, thỏa thuận , XD,... , và thông báo, niêm yết công khai theo quy định)

- Giặt cất gièm cửa Phòng lớp học, Bm ..., kiểm kê, niêm cất, bàn giao TS-CSVC cuối năm học.

- Lập KH  và T/chức làm việc, trực hè tại trường, chăm sóc cây xanh, Bồn hoa cây cảnh;

- Trông coi, Bảo vệ,  tu sửa bổ xung CSVC  trong hè để phục vụ cho năm học tới.

- Chuẩn bị theo Y/c, N/v  để HT bàn giao và nghỉ hưu từ 01/8.

 

II / Lịch công tác ( Từ 02 đến 31/5/2019) 

Các  Đ/c CB GV NV  theo nhiệm vụ đã được phân công căn cứ kế hoạch nhà trường có trách nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện  công việc được giao.

 

T.gian

Công việc chủ yếu

T. gian TH

Ghi chú

Tuần 34

(từ 02  đến

05/5)

-Thực hiện chương trình tuần 34 sau nghỉ lễ 01/5

- Kiểm tra kỳ II theo KH (hoàn thành tự KT )

- Bảo đảm AT TT kỷ cương nền nếp

- Lập KH ĐG, Tổng kết, Bế giảng

- Họp HĐSP

* Họp Ban Đ. Diện PH các lớp 9

03 đến 05/5

Đến 5/5

,,

Đến 03/5

Chiều 03/5

Dự kiến 11/5

 

 

theo TKB

 

Tuần 35

(từ 06/5

đến

12/5)

- Thực hiện chương trình tuần học 35

-  Kiểm tra kỳ II ( theo lịch)

-       ,,           Chấm duyệt, vào điểm(ĐT)KT kỳ 2

* Vào điểm, Hs kiểm điểm – bình xét, ĐG. GVCN viết sơ kết lớp, dự kiến ĐG Hs

06 đến 12/5

Đến 16/5

Theo lịch

Từ 10/5

Đến 18/5

 

 

Xong sổ điểm lớp

 

Tuần 36

(từ 13

đến

19/5)

 * Xét TNTHCS

- Hoàn thành điểm, tiến hành bình xét ĐG HS: K.điểm thông qua lớp – GVCN dự kiến – HĐSP:Xét duyệt

- CBGVNV viết Kiểm điểm, đánh giá, ĐG ở Tổ Cm

-Sơ kết Tđua đợt 6 (Toàn trường:tập Nghi thức, VN)

-Hoàn thành ĐG xếp loại HS + xét lên lớp + D hiệu hs

-Vào học bạ +KT chéo – Duyệt H.sơ Hs – ký xác nhận

- Bàn giao tài liệu, số liệu B/c ( Ngày 21/5)

- Thống kê B/c, Kiểm kê + bàn giao cuối năm

- Giám sát Lớp 5 ( 1 NP, 2 HT, GV có mặt 7h30)

13-15/5

Từ 16-20/5

 

 

Có lịch cụ thể

Theo tiến độ

,,

 

17-28/5

PGD T.báo

 

 

Chủ động thực hiện Theo chức trách nhiệm vụ được giao

 

 

Có KH chi tiết

 

Tuần 37

(từ 20

đến

26/5)

* Đánh giá XL, Xét thi đua GV,NV,CBQL. (có KH)

* Tổng kết, Bế giảng năm học

* Chia tay lớp 9, trả hồ sơ  cho Hs lớp 9

* Họp phụ huynh cuối năm

- Hoàn thành các Báo cáo và công việc còn lại

- Triển khai kế hoạch hè, Tuyển sinh , tựu trường

* Hoàn thanh Bàn giao HS về địa phương

Đến 22/5 

Sáng 24/5

Chiều 24/5

 25/5

24+25+26/5

,,

,,

 

Có KH

Chi tiết

 

Tuần 38

( 27-31/5)

 

* Hoàn thành công tác báo cáo Tk năm học

- Bàn giao, Cấp giấy nghỉ phép hè 2019

- KH  CSVC, Trực hè 2019

- Hoàn thành, kết thúc N/vụ năm học 2018-2019

- KH 01/6, KH  Du lịch hè ( nếu có)

- Nghỉ hè 2019

Đến 28/5

25 đế 28/5

Có Kh

31/5

Sau 01/6

,,

Đăng ký nơi nghỉ phép trước 21/5

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                 Nguyễn Hồng Sơn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 1.943
Năm 2022 : 819.044