Wednesday, 19/01/2022 - 05:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

Nguyễn Phúc, ngày    tháng 3  năm 2019

A- Đánh giá công tác tháng 3

I. Đã thực hiện và hoàn thành  

 1/ Hoàn thành D-H các tuần 26, 27,28,29. Thực hiện tốt Kỷ cương NN. Hoàn thành tốt N/vụ Cm: thi GVG cấp trường. Tổ chức (tại ND) và tham gia (QT) sinh hoạt cm liên trường Kq tốt.

2/ Làm tốt công tác thi đua, NGLL & phong trào

 - Triển khai KH thi Bí thư chi bộ giỏi, tham gia góp ý Quy chế TĐ cụm 12, ĐG theo chuẩn đơn vị văn hóa (CV số 25- BCĐ –Tp) và các BV chỉ đạo của các cấp các ngành.

- T/c hoạt động Kỷ niệm 8/3, chăm lo động viên đoàn viên CĐ: Tốt, có hiệu quả thiết thực.

- Tổ chức 26/3 & KH ngoại khóa Lịch sử - Địa lý & Chuyên đề Lý - CN, giao lưu TDTT thành công, đúng yêu cầu, đã tạo được niềm vui, xúc động và là tiền đề cho các HĐ GD tiếp theo.

3/ Hoàn thành tốt KH chuyên môn:

  • Thực hiện N/vụ chuyên môn Tổ chức HG- thi GVG kết hợp tổ chức chuyên đề / sinh hoạt cm liên trường qua đó đánh giá trình độ tổ chức của công tác quản lý, năng lực sư phạm của GV và NN học tập của Hs (thể hiện qua khâu tổ chức, thực thi ở trong và ngoài giờ LL với việc vận dụng PP theo THM) .
  • Kiểm tra toàn diện GV kết hợp Đánh giá NL của GV theo chuyên đề C/m
  • Tích cực SDTBDH, ƯDCNTT, sử dụng Bảng tương tác, PP tổ chức D-H ở lớp 6-9.
  • Chú trọng việc bồi dưỡng - phụ đạo HS (nhất là lớp 9); T/c thi nghề PT của Lớp 8

4/ Thực hiện và hoàn thành tốt công tác Lãnh đạo - quản lý & HCQT.

  • Thống nhất chủ trương, XD kế hoạch: Tập trung vào công tác thi GVG  & thực hiện  theo chuyên đề cm liên trường ; Kỷ cương nền nếp ; TĐ đợt 5 (8/3, 26/3). Rà soát việc phân công nhiệm vụ để toàn trường và mỗi cá nhân thực hiện tốt bảo đảm hoàn thành đúng KH các hoạt động trong tháng.
  • Chuẩn bị CSVC cho Thi GVG, Mua sắm tu sửa TBDH, bổ xung trồng mới bồn hoa cây cảnh. Tích cực thực hiện và tham gia các hoạt động do cấp trên chỉ đạo, tổ chức.
  • Tăng cường Kiểm tra đôn đốc hoạt động của các đoàn thể, tổ, lớp, cá nhân.

5/ Tăng cường kỷ cương nền nếp, Bảo đảm an ninh trật tự, VSMT- ATTP, phòng chống đuối nước, bệnh tật Xuân – Hè.

 * Các giải pháp đã áp dụng có hiệu quả:

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, KT đôn đốc nhắc nhở kịp thời, thường xuyên theo dõi KT đôn đốc, xử lí ngay, không để vi phạm Nội quy, NN.

+ Quản lý HC đúng quy định, nắm thông tin &xử lý kịp thời, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên công tác HC-VP,Báo cáo, thống kê. Quản lý TC-TS.

II. Hạn chế yếu kém cần khắc phục

1- Tinh thần thi đua; ‎Ý thức xây dựng tập thể có người, có lúc còn chưa cao. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác tích cực ở một số Hs cần chú ý RL hơn.

2- Một số tiết  GV  chưa thực sự tích cực đổi mới PPDP và cách thức tổ chức học tập cho Hs/lớp, ngại sử dụng ĐDTBDH.

3- Tham gia các cuộc thi / hoạt động tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa xứng với tiềm năng đang có của trường. Lập KH và triển khai hoạt động NGLL còn chậm, T/h có lúc ồn ào, thiếu tính kỉ cương, phát ngôn còn tùy tiện.

B- Kế hoạch tháng 4/2019

I.Nhiệm vụ trọng tâm

1. Dạy & học để hoàn thành chương trình các tuần 30,31, 32,33.

2. Lập và triển khai t/h Kế hoạch Ôn tập KT- ĐG cuối năm học, KH nghỉ lễ 10/3; 30/4 - 01/5.

3. Phát động thi đua đợt 6: C/m Ngày 30/4, 1/5. 15/5, 19/5 và chuẩn bị TK năm học.

4. Công tác chuyên môn :

- Rà soát tiến độ thực hiện Ch.trình. Tổ chức ĐGNLSP GV do BGH tiến hành KT-ĐG, rà soát bổ xung hồ sơ sẵn sàng đón đoàn KT toàn diện, thi đua cuối năm.   

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả KH Ôn tập KT đánh giá cuối năm,TĐG & tổ chức thi thử THPT cho học sinh lớp 9.

- BGH dự giờ KT đánh giá NLSP của GV. Tổ cm sinh hoạt trao đổi thảo luận để thống nhất việc Ôn tập, ra Đề KT, cách thức Đánh giá nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch đã duyệt.

- Tiếp tục bồi dưỡng - phụ đạo HS, Triển khai kế hoạch và tiến hành ĐG theo chuẩn.

- Hoàn thành Bổ xung số liệu điều tra PCGD.

- Rà soát mức độ đạt / chưa đạt và thực hiện KH nâng cao chất lượng, bổ xung HSMC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, kết luận của biên bản, Bc ĐGN  .

5. Công tác Lãnh đạo - quản lý:

 -  Chỉ đạo, hỗ trợ  việc tham gia thi Bí thư chi bộ giỏi.

 - XD kế hoạch Tháng 4 (Ht) & KH ôn tập KTĐG cuối năm (M.Lan). Họp HĐSP.

 - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện KH. Tiếp tục dự giờ ĐG NLSP Gv - lấy đó làm 1 trong những căn cứ để đánh giá xếp loại GV dựa vào kết quả xếp loại của Hs cuối năm

- Chỉ đạo, tổ chức nghỉ lễ theo quy định (10/3 âm & 30/4 - 01/5).

- Chuẩn bị cho Xét tốt nghiệp THCS – Tư vấn việc thi vào lớp 10 gắn với phân luồng Hs. Chuẩn bị để Đánh giá tổng kết năm học; Định hướng công tác Hè & Tuyển sinh 2019.

6. Đôn đốc việc bổ xung, bảo đảm CSVC, TBĐD. Giữ vững kỷ cương NN, Bảo đảm an ninh trật tự, VSMT- ATTP, phòng chống đuối nước & bệnh Xuân – Hè;  Bảo đảm an toàn khi mưa lũ.

7. Bảo đảm công tác HCVP. Xem xét việc đề nghị cho GV xin nghỉ 108.

II / Kế hoạch hoạt động theo Tuần

T.gian

Nội dung hoạt động, Công việc chủ yếu

Người P.trách

Ghi

chú

 

Tuần

30

(từ 01/4

đến

06/4)

1. Thực hiện chương trình- KH tuần 30

2. Họp CB, HĐSP: KH tháng 4, Triển khai các kế hoạch

3. Lập & triển khai KH Ôn tập - Kiểm tra - ĐG cuối năm

4. Thi đua đợt 6; Chuẩn bị cho ôn tập – KTĐG và Tổng kết

5.Bảo đảm ATTT, VSMT, cs cây xanh thảm cỏ.chi lương T4

6. Đôn đốc sử dụng ĐD TB DH, Gq chế độ GV.

BGH

HT

M.Lan

Theo N/vụ

,,

,,

 

 

Các đ/c theo nhiệm vụ được phân công XD & triển khai KH cụ thể

Tuần     31

(từ 08

đến

13/4)

1.Thực hiện  PP CT tuần 31 + Thi đua đợt 6

2. Thực hiện KH phụ đạo HS yếu và ôn luyện thi vào 10

3. Triển khai t/h kế hoạch CM, Dự giờ KTĐG GV, NN / lớp

4.Đôn đốc t/h kế hoạch Ôn tập - KT - ĐG cuối năm

5. Bảo đảm ATTT, VSMT. Nghỉ Quốc giỗ 10/3 (13-14/4)

BGH

PHT

BGH

BGH

,,

Các đ/c theo nhiệm vụ XD & triển khai KH cụ thể

 

Tuần 32

(từ 15

đến

20/4)

1. Thực hiện  PP chương trình tuần 32

2. Tiếp tục ôn tập PĐ cho HS, Tích cực thi đua đợt 6

3. Tiếp tục Dự giờ KTĐG GV, đôn đốc t/h cm tháng 4

4. Chuẩn bị & tiến hành (KH Ktra kỳ II )

5 Bảo đảm ATTT, VSMT, Phòng chống dịch bệnh.

BGH

,,

,,

HT+CĐ

+TPT

BGH

 

 

Có kế hoạch chi tiết

    Tuần

33

(từ 22/4

đến

27/4)

1. Thực hiện CT tuần 33, chuẩn bị cho Tổng kết năm học

3. Tiếp tục thực hiện KH ôn tập KT ĐG - Hoàn thành CT

4. Hoàn thành việc BGH dự giờ ĐG NLSP đối vói GV.

5. Rà soát HS minh chứng – tiêu chí tiêu chuẩn báo cáo ĐGN

6. Bảo đảm ATTT, VSMT, ATGT, phòng chống tai tệ nạn

BGH

Theo N/vụ

BGH+

TTcm

Theo

N/v

 

Có kế hoạch chi tiết

Tuần 34

* Nghỉ lễ: 28/4 - 01/5

 

 

LƯU Ý: Tháng 4 tập trung vào giữ vững Kỷ cương NN; Ôn tập – K T- ĐG nhằm đạt các chỉ tiêu KH đã  duyệt từ đầu năm học. Yêu cầu các đ/c căn cứ nhiệm vụ được phân công để lập & triển khai KH mảng việc mình phụ trách một cách cụ thể, chi tiết, khả thi & có hiệu quả.

                                                                                     

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 168
Năm 2022 : 168